Pracownik sezonowy — jak zatrudnić?

Atlas Work | 06.07.22

Sezon letni to czas intensywnego zapotrzebowania na pracowników sezonowych w pewnych branżach. Statystyki pokazują, że już w styczniu 2022 roku pojawiło się o 55% więcej ogłoszeń o pracę tymczasową w porównaniu do roku poprzedniego. Gastronomia, hotelarstwo, rolnictwo czy branża budowlana oferują najwięcej sezonowego zatrudnienia. Jaka forma zatrudnienia pracowników sezonowych jest możliwa?

Co to jest umowa sezonowa?

Obserwowany popyt na pracowników sezonowych rozpoczynający się już zimą częściowo wynika z ożywienia gospodarki po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. Pracodawcy często poszukują pracowników niemal od zera, bo w okresie pandemii z kolei zmuszeni byli zwalniać lub ograniczać współpracę z pracownikami sezonowymi do minimum.

Pracownik sezonowy to osoba zatrudniona przez określoną część roku. Zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę sezonową powinna przebiegać na zasadach takich samych, jak przy zatrudnianiu zwykłego pracownika. Oznacza to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, umowę cywilnoprawną lub umowę na zastępstwo. Pracodawcy korzystają też z zatrudnienia poprzez agencje pracy tymczasowej.

Robotnik sezonowy – jakie są formy zatrudnienia?

W naszym kraju sezonowa praca to nie tak, jak za granicą, student jako pracownik sezonowy w rolnictwie, choć i takie oferty się zdarzają. Częściej to kelnerzy czy bariści znajdują zatrudnienie, tylko w jakiej formie? Wybór metody zatrudnienia zależy od ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Z czym wiążą się poszczególne opcje? Umowa o pracę zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia wszystkich świadczeń. Pracownik powinien przejść badania lekarskie, szkolenie bhp, a jeśli to konieczne otrzymać odzież ochronną.

Ma prawo do urlopu i gwarancji minimalnego wynagrodzenia. Umowa cywilnoprawna, czyli zlecenie lub o dzieło pozwala na brak ścisłego określenia czasu i miejsca pracy czy urlopów. Tu nie ma konieczności opłacania składek ZUS. Umowa na zastępstwo to rodzaj umowy na czas określony, która może zawierać warunki zatrudnienia inne niż pracownika zastępowanego. Korzyści dla pracodawcy to możliwość zaoferowania niższego wynagrodzenia oraz 3 dni okresu wypowiedzenia. Jaką rolę odgrywają agencje pracy tymczasowej?

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Zatrudnienie pracowników tymczasowych to jedna z głównych gałęzi, jaką zajmuje się agencja pracy tymczasowej. Najważniejszą korzyścią jest fakt, że pracodawcą dla takich pracowników jest właśnie agencja. Umowa między agencją a pracodawcą określa liczbę potrzebnych pracowników. Firma, do której pracownicy są kierowani, rozlicza się z agencją zgodnie z umową, a dopiero agencja wypłaca pracownikom wynagrodzenia. Taki wynajem pracowników na określony czas lub do wykonania konkretnego zadania to brak konieczności zajmowania się urlopami i zwolnieniami lekarskimi oraz samodzielnego zajmowania się rekrutacją.

Jak zatrudnić Ukraińca do pracy sezonowej?

Sezonowe zatrudnienie w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem u pracowników z Ukrainy. Tu jednak ważne jest przestrzeganie obowiązujących w Polsce regulacji. Pracownicy sezonowi z zagranicy muszą najpierw uzyskać zezwolenie na pracę typu S wydawane przez starostwa powiatowe. Najczęściej to podmioty planujące zatrudnienie ubiegają się o nie dla konkretnego pracownika. Wniosek musi zawierać formę zatrudnienia, wynagrodzenie oraz planowany okres zatrudnienia. Decyzja wydawana jest najczęściej w ciągu 7 dni.

Ta procedura dotyczy pracowników już przebywających w Polsce. Leasing pracowników z Ukrainy w przypadku, gdy nie przebywają oni jeszcze w kraju, wygląda trochę inaczej. Podmiot powierzający pracę sezonową musi uzyskać wpis do ewidencji wniosków, które dla cudzoziemca będzie podstawą przy staraniu się o wizę lub będzie potwierdzeniem celu podróży w ramach ruchu bezwizowego.

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?