Pracownicy do sprzątania

W branży sprzątającej często brakuje pracowników, co komplikuje organizację pracy całego zespołu. Ponieważ na pracowników sprzątających jest stałe zapotrzebowanie, coraz więcej firm z tego sektora powierza ich rekrutację podmiotom zewnętrznym. Współpraca w tym zakresie z naszą agencją pracy pozwoli szybko wypełnić braki kadrowe. Dzięki temu właściciel firmy może zaoszczędzić czas i pieniądze.

Gdzie szukać pracowników sprzątających?

Pracownik zatrudniony do sprzątania musi dbać o utrzymanie porządku, przestrzegać procedur sanitarno-epidemiologicznych, pamiętać o czystości w toaletach, o myciu urządzeń sanitarnych i opróżnianiu koszy na śmieci. Pracodawca musi mieć pewność, że sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jakość sprzątania przekłada się na opinie o firmie, więc nie można zatrudniać przypadkowej osoby. I chociażby przez wzgląd na nasze doświadczenie, rekrutację warto powierzyć nam.

Podczas szukania kandydatów na poszczególne stanowiska pracy koncentrujemy się na obywatelach Ukrainy. Pracownik firmy sprzątającej nie musi posiadać wysokich kwalifikacji, ale ma być staranny i zmotywowany do pracy. Wymagania te spełniają właśnie kandydaci z Ukrainy, którzy są zmobilizowani i pracowici. Najczęściej rekrutujemy ich do stanowisk przy sprzątaniu przemysłowym. Zajmują się oni sprzątaniem m.in. na terenie zakładów mięsnych, fabryk i magazynów.

Osoby, które kierujemy do pracy w charakterze pracownika do sprzątania, potrafią współpracować w większym zespole, przestrzegają zasad BHP. Są przy tym otwarte, komunikatywne i cechuje je kultura osobista. Za naszym pośrednictwem może być przyjęty jeden pracownik porządkowy lub grupa. W zależności od potrzeb firmy kandydat może być na krótki lub dłuższy okres.

Szukasz pracownikow?