Polityka prywatności i plików cookies

I. Polityka prywatności – poniższe zapisy wyjaśniają zasady, sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach strony internetowej atlaswork.pl.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym informujemy, że:

Pomagamy rozwiązywać skomplikowane problemy i wykorzystywać możliwości, dzięki którym nasi klienci mogą się rozwijać, ulepszać swoją działalność i skutecznie chronić swoje interesy gospodarcze, zarówno teraz jak i w długoterminowej perspektywie.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ATLAS WORK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach 05-270 przy ul. Fabrycznej 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637747, wpisana do rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod numerem 15010, adres e-mail: kontakt@atlaswork.pl, adres strony internetowej atlaswork.pl („Strona”), dalej zwana „ATLAS WORK",
 2. Użytkownikiem jest każdy podmiot, który korzysta ze Strony;
 3. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z niniejszego serwisu takimi danymi są: numer telefonu, imię, firma, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.
 4. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt@atlaswork.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. ATLAS WORK może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  • przesłanie zapytania za pomocą formularza na Stronie lub poprzez email;
  • obsługi pism, zgłoszeń, wniosków i zapytań, w szczególności kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług;
  • konieczność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Atlas Work, w szczególności marketingu usług własnych, dokonywania pomiarów analitycznych i statystycznych,
  •  zawarcia i realizacji umów zawartych z ATLAS WORK, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  •  prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • archiwizacji;
 6. Atlas Work zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 7. W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przysługuje mu:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  •  prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych do innego Administratora;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym, profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Szczegółowy katalog praw określa RODO.
 9. ATLAS WORK nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 12. Podanie danych jest dobrowolne lecz w celu kontaktu z nami niezbędna niezbędne.
 13. Zgodnie z obowiązującym prawem dane Użytkownika możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ATLAS WORK, tj. podmiotom zapewniającym obsługę IT, podmiotom doręczającym korespondencję oraz świadczącym usługi kurierskie, obsługa rachunkowo-księgową, obsługę bankową, obsługę prawną oraz administracyjną, oraz podmiotom uprawnionym z mocy prawa do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

II. Formularze kontaktowe

 1. Wszelkie podane przez Użytkownika za pomocą okna „Formularz kontaktowy” znajdującego się stronie internetowej atlaswork.pl, są wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem i przesłania przez Administratora, w odpowiedzi na zapytanie, prośbę, wniosek czy pismo informacji na temat marketingu, świadczonych usług, obsługi zamówienia.
 2. Dane Użytkownika podane za pomocą okna „Formularz kontaktowy”, po udzieleniu odpowiedzi, podlegają niezwłocznemu usunięciu, z wyjątkiem danych osobowych Użytkownika decydującego się na współpracę z Administratorem, które zostają w zbiorze Klientów.
 3. Logi na stronie internetowej.
 4. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową lub w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami (zachowania Użytkowników są identyfikowane poprzez adresy URL).
 5. Zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika.

III. Polityka Cookies

 1. Serwis w sposób automatyczny gromadzi jedynie informacje zawarte w plikach „cookies”, stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, które są przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są a) Administrator, b) inne podmioty które współtworzą serwis Administratora.
 3. Celem stosowania plików cookies jest:
  • dostosowania zawartości strony internetowej atlaswork.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, pomagających ulepszyć strukturę strony internetowej oraz jej zawartość.
 4. Niekiedy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej atlaswork.pl mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach konkretnej przeglądarki internetowej.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies można odnaleźć w sekcji „Pomoc” w menu konkretnej przeglądarki internetowej.

Szukasz pracownikow?