Wynajem pracowników — na czym polega i ile to kosztuje?

Atlas Work | 04.05.23

Współpraca z agencją pracy wiąże się z odmienną formą zatrudnienia, która opiera się na trójstronnej umowie o pracę tymczasową. Oznacza to, że pracownik bezpośrednio zatrudniony przez agencję, wykonuje pracę dla pracodawcy użytkownika, do którego zostaje kierowany na określony ustawowo czas. Wypożyczenie pracownika może też przebiegać niezależnie od agencji, czyli między samymi firmami. Na czym dokładnie polega taki wynajem pracowników? Czy taka forma współpracy jest korzystna?

Na czym polega wynajem pracowników?

Aby wynajem pracownika mógł dojść do skutku, musi zostać zawarta umowa między wszystkimi stronami zakładająca ich zgodę na taki proces. Chodzi tu o pracownika, agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę użytkownika zgłaszającego zapotrzebowanie na pracowników. Oznacza to, że jeśli pracodawca zgłosi się do agencji pracy, określi swoje zapotrzebowanie na pracownika, agencja rozpoczyna proces rekrutacyjny. Kiedy znajdzie pracowników wpisujących się w profil kandydata przedstawia ich kandydaturę pracodawcy użytkownikowi.

Jeśli ten z kolei zaakceptuje pracownika, agencja pracy podpisuje umowę z pracodawcą, określając zasady współpracy, podpisuje też umowę o pracę tymczasową z pracownikiem. W przypadku leasingu odbywającego się bez pośrednictwa agencji pracownik podpisuje umowę bezpośrednio z pracodawcą, u którego będzie wykonywał pracę. Na podstawie umowy pracodawcy i agencji, przez agencję zostaje wystawiona faktura za wypożyczenie pracownika. W tym przypadku jest to pracodawca użytkownik, ponieważ ponosi koszty zarówno wynagrodzenia pracownika, jak i te związane z usługami agencji. Jaki jest koszt wypożyczenia pracowników z agencji?

Ile kosztuje wynajęcie pracownika?

Leasing pracowników ułatwia firmom nie tylko proces rekrutacji, ale też obsługę kadrowo-płacową ze strony wynajmującej pracowników agencji pracy. Tego typu usługa jest co prawda dla pracodawcy pewnym kosztem, ale często okazuje się, że koszt utrzymania działu HR w firmie jest znacznie wyższy. Ostateczny koszt wynajmu pracowników zależny jest od takich czynników jak stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia na danym stanowisku za godzinę, kwalifikacje kandydata, ale też od doświadczenia agencji pracy czy nawet lokalizacji agencji i firmy klienta. Leasing pracowników zza wschodniej granicy będzie dla pracodawcy użytkownika niższy niż za pracowników rodzimych. Rozbieżność kosztów układa się miedzi 40 a 500 zł za godzinę pracy. Wyszkolony i doświadczony menadżer będzie najdroższy. Dla kogo korzystny jest leasing pracowników?

Kto może wynajmować pracowników?

Profesjonalnym leasingiem pracowników zajmuje się agencja pracy tymczasowej. Istnieje możliwość bezkosztowego wypożyczania pracownika między firmami, np. w przypadku, gdy pracodawcy dwóch firm znają się i chcą sobie pomóc jakimś zakresie. Tego typu delegowanie pracownika do innego pracodawcy wymaga przede wszystkim zgody pracownika wyrażonej w formie pisemnej, umowy o pracę z nowym pracodawcą oraz porozumienia pracodawców co do czasowego wypożyczenia pracownika. Agencje pracy tymczasowej zajmują się leasingiem pracowników zawodowo, co oznacza, że zatrudniają wykwalifikowanych rekruterów do poszukiwania nawet dużej liczby pracowników dla danego klienta. Agencje zapewniają też obsługę administracyjną. Tu również konieczna jest zgoda wszystkich stron do współpracy wyrażona w formie umowy. Ten rodzaj leasingu pracowników jest kosztowny dla pracodawcy decydującego się na najem pracowników z agencji. Jakie korzyści i wady niesie ze sobą ten proces?

Jak wynająć pracownika?

Praktyka agencji pracy polega na tym, że klient poszukujący pracowników zgłasza swoje zapotrzebowanie do agencji. W zależności od profilu poszukiwanego kandydata czy kandydatów agencja może nawet w ciągu kilku godzin dostarczyć kandydatów. Wtedy to zostaje podpisana umowa wszystkich stron określająca zasady współpracy. Leasing pracownika innej firmie to niezależne porozumienie dwóch firm dotyczące wypożyczenia pracownika. Jeśli pracownik wyraża zgodę na takie wypożyczenie, pierwotny pracodawca udziela mu bezpłatnego urlopu. Wtedy pracownik podpisuje umowę na ustalony czas z leasingobiorcą, czyli nowym pracodawcą.

Wynajem pracownika — największe zalety

Po dobrym przemyśleniu, opcja taka może przynieść korzyści każdej ze stron. W branżach, w których brakuje rąk do pracy, warto skorzystać z usługi leasingu pracowników. Dzięki temu unika się przestoju w prowadzonych procesach. Na tym nie koniec zalet tego typu rozwiązania. Wynajem pracowników to spora oszczędność czasu związanego z rekrutacją, co szczególnie dotyczy sprowadzania pracowników ze Wschodu, w przypadku których procedury są bardziej skomplikowane.

Oznacza to dla firmy mniej formalności, bo to agencja przejmuje na siebie kwestie związane z urlopami, wynagrodzeniami, składkami, podatkami czy nadgodzinami pracowników. Formalnie to agencja pracy zatrudnia pracownika. Pracodawca użytkownik podpisuje umowę z agencją pracy, a nie z pracownikiem. Pracodawca dzięki współpracy z agencją uzyskuje łatwość w pozyskiwaniu rąk do pracy. Oszczędność związana z kosztami dotyczy też pozyskiwania pracowników ze wschodu, którzy są tańsi niż pracownicy z Polski.

Co z wadami?

Jeśli chodzi o wady leasingu pracowniczego, często związane są one z ograniczeniem czasu zatrudnienia. Pracownik tymczasowy zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej może pracować u jednego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Może to wiązać się z większą rotacją pracowników i gorszą jakością ich pracy. Dodatkowo niekiedy w firmach tworzy się podział na pracowników agencyjnych i tych na umowie, co może przyczyniać się do tego, że ci pierwsi będą czuli się gorsi.

Podsumowanie

Leasing pracowników to sporo korzyści dla biznesu, szczególnie tam, gdzie potrzebni są pracownicy sezonowi lub tymczasowi do wykonania konkretnego zadania. Taki tym współpracy bardzo często wybierany jest przez pracowników młodych, studentów czy uczniów, którzy jeszcze nie poszukują pracy stałej.

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową