Umowa o pracę tymczasową — wszystko, co powinieneś wiedzieć

Atlas Work | 05.04.23

Umowa tymczasowa to szczególny rodzaj umowy z pracownikiem. Najbardziej charakterystyczne w niej jest to, że występuje tu dwóch pracodawców, czyli agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik, na rzecz którego pracownik wykonuje pracę. Okres zatrudnienia jest ściśle ograniczony czasowo i wlicza się on do stażu pracy. Czym jeszcze charakteryzuje się umowa o pracę tymczasową?

Różnice między umową o pracę a pracą tymczasową

W przypadku umowy o pracę mamy do czynienia z relacją pracodawcy, jako podmiotu zlecającego pracę i pracownikiem. Natomiast umowa pracy tymczasowej zakłada relację trzech stron, czyli pracodawcy użytkownika zlecającego konkretną pracę, agencji bezpośrednio zatrudniającej pracownika i biorącej na siebie wszelkie sprawy administracyjne i kadrowo-płacowe oraz pracownika tymczasowego. Umowa o pracę może być zawierana bezterminowo, podczas gdy umowa tymczasową, zgodnie z nazwą, zawierana jest na określony czas.

Jaki jest okres umowy o pracę z agencją zatrudnienia tymczasowego?

Wszelkie zasady i regulacje dotyczące zatrudniania na umowę tymczasową zawarte są w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1608 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wśród zapisów można znaleźć informacje m.in. dotyczące urlopu, wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową oraz czasu pracy pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika. Zgodnie z ustawą agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do pracy u jednego pracodawcy użytkownika na okres, który łącznie będzie stanowił maksymalnie 18 miesięcy w ciągu następujących po sobie 36 miesięcy.

Umowa o pracę tymczasową a składki ZUS

Zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową zakłada, że płatnikiem składek pracowników nie jest pracodawca, u którego pracownik wykonuje pracę, a agencja pracy tymczasowej. To agencja zgłasza pracowników do ZUS i pokrywa koszty zatrudnienia. Pracodawca użytkownika rozlicza się z agencją zgodnie z umową, a agencja pracy jest odpowiedzialna za to, by wypłacać pracownikowi wynagrodzenie, odprowadzać za niego składki i podatki. Jest tak również wtedy, gdy praca wykonywana jest za granicą.

Umowa o pracę tymczasową a L4

Ponieważ w ramach umowy odprowadzane są składki, po podpisaniu umowy o pracę tymczasową pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia chorobowego. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych formułuje, że pracownicy tymczasowi podlegają tu takim samym przepisom prawa, jak pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Pracownik nabywa prawa do świadczenia chorobowego po upływie 30 dni zatrudnienia. Wynagrodzenie wypłacane jest ze środków agencji pracy tymczasowej za każdy dzień niezdolności do pracy i obliczane jest według zasad stosowanych przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Umowa o pracę tymczasową a zasiłek macierzyński

Kwestia umowy o pracę tymczasową a zwolnienia lekarskiego to też temat istotny z perspektywy urlopu macierzyńskiego. Pracownik tymczasowy również w przypadku ciąży ma takie same prawa jak pracownicy etatowi zatrudnieni u danego pracodawcy. Jeśli kobieta przepracowała łącznie 2 miesiące, czas trwania jej umowy należy przedłużyć do dnia porodu pod warunkiem, że istniejąca umowa ulegałaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży. W ten sposób kobieta zachowuje ciągłość zatrudnienia i nabywa prawa do otrzymania zasiłku macierzyńskiego z ZUS. Zgodnie z kodeksem pracy bowiem pracownik, aby mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, musi podlegać ubezpieczeniu nieprzerwanie przez okres 90 dni.

Czytaj także: Wynajem pracowników — na czym polega i ile to kosztuje?