Świadczenie i zasiłek rodzinny w Polsce dla Ukraińców

Atlas Work | 06.05.22

Na skutek trwającej u naszych sąsiadów wojny, do naszego kraju napłynęło wielu uchodźców. Osoby uciekające przed inwazją mogą liczyć na pomoc polskiego rządu. Jakie dofinansowanie mogą otrzymać?

Inwazja na Ukrainę zaskoczyła wszystkich i przez gwałtowny napływ uchodźców potrzebne były szybkie i zdecydowane działania. Od razu na granicę wyruszyli wolontariusze, a w wielu miejscach Polski organizowano zbiórki żywności i środków higienicznych. Jednak uchodźcy potrzebowali także zakwaterowania, a w dalszej perspektywie wsparcia finansowego, bo wiadomo, że zostaną w Polsce na dłużej. Dlatego też biorąc pod uwagę te wyjątkowe okoliczności, w marcu rząd przygotował nową ustawę. Dzięki niej Ukraińcy mają mieć łatwiejszy dostęp do rynku pracy i uzyskać wsparcie finansowe. Co obejmuje ta pomoc rządowa dla rodzin?

Zasiłek rodzinny w Polsce dla Ukraińców

Wśród świadczeń, do jakich mają dostęp Ukraińcy, jest zasiłek rodzinny. Aby go otrzymać, należy spełnić takie same warunki jak Polacy. Jak mówi ustawa, świadczenia rodzinne przysługują tym rodzinom, gdzie dochód przypadający na jednego członka rodziny jest mniejszy niż 674 zł, albo 764 zł w przypadku, kiedy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Sam zasiłek może mieć różną wysokość w zależności od wieku dziecka. Waha się w przedziale od 96 do 135 zł na miesiąc.

Aby uzyskać zasiłek, uchodźcy muszą złożyć wniosek z bankowości elektronicznej, ZUS lub za pośrednictwem portalu Emp@atia. Dla usprawnienia tego procesu rząd postanowił skrócić czas nadawania Ukraińcom numeru PESEL.

Świadczenia, które mogą uzyskać uchodźcy z Ukrainy

Zasiłek rodzinny to nie jedyna pomoc finansowa, jaką przygotował rząd. Podobnie jak Polacy będą mieli dostęp do benefitów z programu 500+. Tutaj również nie będzie progu dochodowego, ważne, by wnioskujący posiadał numer PESEL. Do tego dochodzi dopłata do mieszkań w kwocie około 200 zł miesięcznie, ale w przeciwieństwie do 500+ o przyznaniu świadczenia decydować będą dochody. Jakie inne dopłaty dla Ukraińców są dostępne?

300 plus dla Ukraińców

Uchodźcy, którzy wpisali się do rejestru PESEL i na terenie Polski przebywają legalnie, mogą otrzymać świadczenie 300+. W przeciwieństwie do poprzednich świadczeń 300+ nie jest stałym zasiłkiem, a jednorazową zapomogą. Istotne, że to wsparcie finansowe jest dostępne tylko dla uchodźców, którzy do Polski przybyli bezpośrednio z Ukrainy albo mają Kartę Polaka. O 300+ należy wnioskować w urzędzie gminy. Wystarczy wypełniony wniosek, gdzie poza danymi osobowymi trzeba będzie podać datę przyjazdu, numer dokumentu pozwalającego na przekroczenie granicy i numer PESEL.

Nie raz pojawia się pytanie na temat tego, na jak długo poszczególne świadczenia będą przyznawane. Obecnie nie ma przepisów, które by to precyzowały. Wiadomo jednak, że świadczenie 300+ jest jednorazowe, a 500+ ma być na tych samych zasadach, które dotyczą Polaków. Oznacza to, że powinno przysługiwać tak długo, aż dziecko będzie pełnoletnie.

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?