Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?

Atlas Work | 19.10.22

Przybywający z Ukrainy uchodźcy chcą pracować i chętnie korzystają z każdej oferty pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Zarówno urzędy, agencje pracy, jak i indywidualni obywatele starają się w miarę możliwości organizować zatrudnienie uchodźców z Ukrainy. Jak najskuteczniej pomóc w znalezieniu pracy?

W jaki sposób pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?

Obywatele Ukrainy szybko odnaleźli się, oferując gotowane przez siebie posiłki, usługi fryzjerskie czy porządkowe. Takie oferty można znaleźć na portalach społecznościowych. Takie zajęcia nie gwarantują jednak stabilności finansowej, ubezpieczenia, a często też samodzielności. Powiatowe Urzędy Pracy oferują bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym bez konieczności rejestracji w urzędzie. Określenie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i umiejętności ma przyspieszyć pomoc w znalezieniu pracy. Inną opcją dla uchodźców z Ukrainy są oferty zamieszczane na stronach internetowych. Oferty w języku ukraińskim będą dostępne w Centralnej Bazie Ofert Pracy czy na stronie Publicznej Służby Zatrudnienia. Aby zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy przebiegło sprawnie, również pracodawcy uzyskali wsparcie i ułatwienia. Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?

Na co uważać, szukając pracy dla osób z Ukrainy?

W marcu tego roku polski rząd przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Ustawa ta gwarantuje szereg udogodnień związanych z legalizacją pobytu, przyznawaniem świadczeń i nadawaniem numeru PESEL. Praca dla uchodźców z Ukrainy również stała się bardziej dostępna. Aby uchodźca mógł z praw zawartych w ustawie korzystać, należy pamiętać o konieczności zarejestrowania się u komendanta Straży Granicznej w czasie przekraczania granicy. Jeśli tak się nie stało, z wnioskiem o rejestrację należy się zwrócić do Komendanta Głównego Straży Granicznej, czego należy dokonać najpóźniej 60 dni od wjazdu do Polski. Jeśli chodzi o legalne zatrudnienie, trzeba zarejestrować stosunek pracy, co leży po stronie przyszłego pracodawcy.

Agencje Pracy tymczasowej pomagają uzupełnić braki kadrowe przedsiębiorstw

Wielu pracodawców mimo chęci nie wie, jak pomóc uchodźcom z Ukrainy. Polski rynek zatrudnienia ciągle rejestruje brak rąk do pracy. Branża budowlana i przemysłowa tłumaczy ten stan nadpodażą kobiet. Często obowiązujące przepisy BHP utrudniają kobietom podejmowanie pracy dotychczas zdominowanej przez mężczyzn. Jednym ze sposobów na uzupełnienie braków kadrowych będzie adaptacja tych przepisów do możliwości zatrudnienia kobiet. Innym rozwiązaniem jest współpraca z agencjami pracy tymczasowej, które pomogą w załatwianiu wszelkich formalności i problemów językowych w komunikacji pracodawcy z pracownikami. Dodatkowo agencje pracy przejmują na siebie wiele spraw dotyczących zatrudniania, rozliczania, urlopów, co jest dodatkową korzyścią dla pracodawców.

Elastyczne sposoby zatrudnienia pracowników ze wschodu

Pracodawcy są zainteresowani formami zatrudnienia, które ograniczą koszty, a sami pracownicy poszukują pracy tymczasowej lub w niepełnym wymiarze czasowym. Praca dla uchodźców często z założenia ma być tymczasowa, bo spora część obywateli Ukrainy pragnie wrócić do swojej ojczyzny i często tak się dzieje. Dlatego umowy zlecenie, o dzieło czy o pracę tymczasową cieszą się coraz większym powodzeniem. Leasing pracowników to sposób na uzupełnienie braków kadrowych, które często są chwilowe, jak w przypadku prac sezonowych lub w przedsiębiorstwach, w których obserwuje się nagły, nieplanowany wzrost produkcji. Taki outsourcing pracowników najczęściej powierzany jest agencjom pracy tymczasowej.

Czytaj także: Rezydent i nierezydent — czyli pracownik z Ukrainy a podatek dochodowy