Ile dni urlopu przysługuje? 20 czy 26 w roku?

Atlas Work | 21.12.22

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Liczba dni urlopu w roku zależna jest jednak od stażu pracy, okresu nauki i wymiaru czasu pracy. Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Jedną z zalet umowy o pracę są płatne dni urlopowe, które nie obowiązują już w przypadku umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Ile urlopu przysługuje pracownikowi? Wyliczanie urlopu to  nie taka prosta sprawa, bo pod uwagę trzeba wziąć kilka czynników. Nie każdy wie, że w staż pracy decydujący o długości urlopu wlicza się też okres nauki. Kiedy podejmujemy pracę po raz pierwszy, to w danym roku kalendarzowym uzyskujemy prawo do urlopu z każdym upływającym miesiącem w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego, który przysługuje po przepracowaniu roku. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od okresu zatrudnienia i oznacza konkretną liczbę dni, do jakich pracownik ma prawo i których, co ważne, nie może się zrzec. Jak zatem wygląda naliczanie urlopu wypoczynkowego?

26 dni urlopu – kiedy przysługuje?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik zatrudniony krócej niż 10 lat ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Staż pracy a urlop – jak przepracowane lata wpływają na urlop? Po ilu latach 26 dni urlopu uzyskamy? Zatrudnienie wynoszące powyżej 10 lat oznacza właśnie 26 dni urlopu. Tu oprócz samego okresu zatrudnienia liczy się też okres pobieranej nauki. W przypadku zasadniczej szkoły zawodowej będą to maksymalnie 3 lata doliczane do stażu pracy, natomiast edukacja w szkole średniej ogólnokształcącej to 4 lata doliczane do stażu pracy. Aż 6 lat do stażu pracy dolicza się za ukończoną szkołę policealną. Najwięcej, bo 8 lat do stażu pracy wlicza się za edukację w szkole wyższej. Oznacza to, że po ukończeniu uczelni wyższej wystarczy przepracować 2 lata, by liczba dni urlopu zaczęła wynosić 26. Zastanawiając się jak obliczyć urlop wypoczynkowy, nie można zapomnieć o stażu pracy u innego pracodawcy.

Urlop wypoczynkowy i jego wymiar zależne są też od okresów wcześniejszego zatrudnienia. Dzieje się tak bez względu na sposób rozwiązania tych umów o pracę oraz różnych przerw w zatrudnieniu. Ile urlopu za miesiąc pracy w niepełnym wymiarze czasu? Pracownicy zatrudnieni na niepełnym etacie na umowę o pracę również mają prawo do urlopu. Jest on obliczany proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. W razie wątpliwości można znaleźć kalkulator urlopu w internecie, w którym po wpisaniu okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy można łatwo wyliczyć swój urlop. Ogólnie za podstawę wyliczeń przyjąć należy wspomniane 20 lub 26 dni, która to liczbę mnoży się przez wymiar czasu pracy. Jeśli zatem przysługuje nam 26 dni urlopu zgodnie ze stażem pracy, a nasze zatrudnienie wynosi ½ etatu, dokonujemy działania 26 × 1/2. W efekcie dowiadujemy się, że nasz urlop wynosi 13 dni w roku kalendarzowym.

Komu może przysługiwać więcej dni urlopowych?

Istnieją pracownicy, którym zgodnie z prawem może przysługiwać więcej urlopu. Art.19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej mówi, że osobie zaliczonej do grupy znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności należy się 10 dodatkowych urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Jakie są dodatkowe formy urlopu?

W ilość dni urlopu wliczają się też inne formy urlopu, np. na żądanie czy okolicznościowe. W przypadku urlopu na żądanie pracownik ma prawo do nie więcej niż 4 takich dni w roku. W związku z takimi wydarzeniami jak ślub, śmierć współmałżonka, dziecka, matki, ojca czy macochy lub ojczyma oraz narodzenie dziecka pracownik ma prawo do 2 dni urlopu okolicznościowego.

Czytaj także: Pełny etat — ile to godzin? Wymiar czasu pracy