Blog

Cudzoziemcy a zasiłek dla bezrobotnych

Cudzoziemcy a zasiłek dla bezrobotnych

Przebywający legalnie w naszym kraju cudzoziemcy mogą udać się do urzędu pracy i zarejestrować się jako osoby bezrobotne. W ostatnim czasie zainteresowani są tym przede wszystkim uchodźcy z Ukrainy, których rosyjska inwazja zmusiła do natychmiastowego opuszczenia kraju.

W odpowiedzi na gwałtowny napływ uchodźców do naszego kraju rząd przedsięwziął działania mające na celu ułatwienie Ukraińcom zaaklimatyzowanie się w Polsce. Otrzymują oni wsparcie finansowe, zyskują uprawnienia do świadczeń w takim samym stopniu jak Polacy i mają prostszy dostęp do rynku pracy. W ustawie jest szereg regulacji, które mają wiele kwestii formalnych usprawnić.

Świadczenia dla osób bezrobotnych z Ukrainy

Przepisy, które niedawno weszły w życie, mają pomóc uchodźcom m.in. finansowo. Na liście świadczeń, z jakich mogą skorzystać, jest zasiłek rodzinny. W zależności od wieku dziecka i dochodu będzie to miesięcznie maksymalnie 135 zł. I na to przez brak pracy na pewno Ukraińcy będą się kwalifikować. Oprócz tego kryterium dochodowe obowiązuje w przypadku dodatku mieszkaniowego. Tutaj w grę wchodzi kwota do 200 zł na miesiąc.

Ponadto Ukraińcy mogą na takich samych zasadach jak Polacy ubiegać się o świadczenie 500+ na każde dziecko aż osiągnie pełnoletność. Jest też specjalna zapomoga 300+, to z kolei jest wsparcie jednorazowe. Ponadto rejestrując się w urzędzie pracy, osoba bezrobotna będzie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że Ukraińcy mają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w takim stopniu jak Polacy.

Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca

Ukraińcy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy. Jednak podczas rejestracji nie ma górnej granicy wieku osoby bezrobotnej. Oznacza to, że zarejestrować mogą się także kobiety, które mają więcej niż 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat. Kłopotem może być brak kompletu dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Ponieważ sytuacja uchodźców jest nietypowa i zmusiła ich do szybkiego opuszczenia kraju, stosuje się przepisy, na mocy których w szczególnych wypadkach możliwa jest rejestracja osoby bezrobotnej bez posiadania kompletu dokumentów. Trzeba jednak się wylegitymować i potwierdzić swoją tożsamość. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje i wykształcenie, należy zgłosić się do kuratora oświaty, który rozpocznie odpowiednie postępowanie.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych z Ukrainy

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest świadczeniem dostępnym dla wszystkich osób, które się zarejestrują. Aby go otrzymać, trzeba spełnić szereg warunków. Trzeba mieć przynajmniej roczny staż pracy, udowodnić, że przepracowano co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy i pokazać, że otrzymywane było wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnej stawki. Oznacza to, że Ukraińcy, którzy dopiero przybyli do Polski, raczej zasiłku nie dostaną. Niemniej stawki, jakie wypłaca teraz urząd, wahają się od 779,60 zł do 1489 zł. Zasiłek nie jest jedyną możliwością pozyskania pieniędzy z urzędu pracy. Można także zdecydować się na szkolenia lub staże, za które również otrzymuje się świadczenia pieniężne.

Inne artykuły