Blog

Co to jest outsourcing pracowniczy i na czym polega?

Co to jest outsourcing pracowniczy i na czym polega?

W niejednej dziedzinie znajdzie swoje zastosowanie stwierdzenie, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. W obszarze pracy i jej organizacji coraz wyraźniej to widać. Żyjemy w świecie, w którym specjalizacja ma znaczenie, a na ostateczny kształt działania przedsiębiorstw składa się sprawne funkcjonowanie wielu branż.

Księgowość, IT, szkolenia czy audyt, to tylko kilka z nich. W związku z tym delegowanie obowiązków poza obszar firm, szczególnie tych dużych, jest czymś powszechnym i oczywistym. Proces przekazania innemu podmiotowi części spraw firmy to outsourcing pracowniczy.

Czasem lepiej gdy kucharek wiele

Prowadzenie dużej firmy niewątpliwie różni się od ugotowania potrawy, nawet takiej wielogarnkowej. Im więcej kucharzy, tym może być więcej bałaganu, a mniej treściwej potrawy. W przedsiębiorstwie odwrotnie, umiejętne dzielenie obowiązków porządkuje i ułatwia. Można to porównać do zarządzania zespołem opartego na delegowaniu zadań. Duża, rozrastająca się firma nie może bazować na jednej osobie w postaci szefa, która ogarnie zarówno kontakty z klientami, jak i księgowość, zatrudnienie czy też sprawy techniczne, a może i porządkowe. Zabrakłoby czasu w ciągu doby, a i zdrowie szybko wymagałoby podreparowania. Dlatego pracodawca część odpowiedzialności i decyzyjności powierza innej osobie w firmie i sam przestaje się tym zajmować.

W przypadku outsourcingu pracowniczego z takim delegowaniem wychodzi się poza firmę, unikając konieczności zatrudniania pracowników do wszystkich obszarów istotnych dla działania. Najbardziej korzystanie z outsourcingu ma sens w przypadku pracy tymczasowej, np. w przypadku szkoleń czy audytu. To obszary działań, które nie są codziennym elementem funkcjonowania firmy. Można zdecydować się na outsourcing selektywny lub pełny. Ten drugi dotyczy kompleksowej obsługi któregoś działu firmy, natomiast selektywny tylko niektórych jego obszarów. W przypadku działu rekrutacji firma outsourcingową zarówno szuka odpowiednich pracowników, jak i prowadzi wszelkie kadrowe sprawy związane z opłacaniem składek, urzędem skarbowym, urlopami, zwolnieniami lekarskimi.

Outsourcingowe menu

Opisywane rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim zrzuca z siebie balast przeprowadzania rekrutacji. Trochę jak tort bez kalorii. Outsourcingowe usługi gwarantują wykwalifikowanych, dobrze wyselekcjonowanych pracowników bez konieczności zajmowania się całym procesem zatrudnienia przez kogoś w firmie. Dzięki temu nie trzeba zatrudniać pracowników do prowadzenia rekrutacji. Stanowi to dużą oszczędność dla przedsiębiorstwa, podobnie jak brak konieczności szkolenia pracowników. Oszczędność dla firmy to też zwolnienie z obowiązku zakupu drogiego sprzętu czy oprogramowania w przypadku outsourcingu w dziedzinie księgowości, czy IT. Dobrze wykwalifikowani specjaliści zatrudniani poprzez firmy Outsourcingowe stanowią oszczędność dla pracodawcy pod kątem szkoleń, okresu wdrażania.

W przypadku pracy cudzoziemców z pracodawcy zdjęta jest odpowiedzialność za sprawy związane z legalnością pobytu i pracy. Firma może zatem skoncentrować się na realizacji usług i specjalizacji na najwyższym poziomie. Skupienie swoich sił na celach firmy prowadzi do tego, że rośnie jej rynkowa wartość, a wyniki są optymalne. Ważną kwestią do rozpatrzenia jednak jest wybór odpowiedniej firmy outsourcingowej. Brak doświadczenia czy wykwalifikowanego personelu może spowodować więcej strat niż zysków. Dobre menu w restauracji, wymaga doświadczonych kucharzy, ale nie musi być skomplikowane. Podobnie w działaniu firmy odpowiedni personel i metody podziału pracy mogą ułatwić realizację nawet najtrudniejszych celów.

Inne artykuły