Zatrudnij operatora wózka widłowego w swojej firmie

Atlas Work | 01.09.22

Wielkie hale i magazyny, w których nieustannie transportowany jest towar różnych gabarytów, to konieczność zatrudnienia operatorów wózków widłowych. Czasem nie trzeba daleko szukać, bo pracownicy chcą się przebranżowić i szukają odpowiednich kursów.

Operator wózka widłowego może pracować też na zewnątrz np. w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem drewna. Trzeba się zatem liczyć z utrudnieniami związanymi ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Na czym konkretnie polega praca operatora wózka widłowego i jakie kwalifikacje są niezbędne?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kierowca wózka widłowego?

Wykształcenie minimum zawodowe czy średnie to element, na który pracodawcy zwracają uwagę, gdyż odpowiedni poziom zdolności intelektualnych idzie w parze z odpowiedzialnym przestrzeganiem przepisów, interpretowaniem sytuacji, szybkością reakcji i podejmowania decyzji. Praca na wózku widłowym wymaga bowiem odpowiedzialności, dokładności i zapewnianiu bezpieczeństwa innym i sobie. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji również wymaga zaangażowania pozwalającego na zdanie egzaminu UDT.

Kurs na wózki widłowe to odbycie 35-godzinnego programu składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Egzamin UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) to test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań w części teoretycznej. Egzamin praktyczny wymaga wykazania się prawidłowym operowaniem pojazdem w czasie transportu, unoszenia, odkładania towarów. Tu ważne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas często skomplikowanych manewrów.

Na czym polega praca operatora wózka widłowego

Praca operatora wózka widłowego polega głównie na załadunku, rozładunku i transporcie wszelkich towarów. Pracownik musi obsługiwać wózek bezpiecznie i zgodnie z przepisami zapisanymi w instrukcji obsługi sprzętu. Regularnie należy też uzupełniać dziennik konserwacji wózka widłowego oraz książkę obsługi i księgę rewizyjną sprzętu. Operator wózka widłowego musi monitorować stan techniczny pojazdu i bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.

Co należy do obowiązków operatora wózka widłowego?

Do głównych obowiązków operatora należy rozładunek i transport towarów. Oprócz tego, jeśli wózek tego wymaga, operator musi zadbać o wymianę butli gazowej. W przypadku wózków akumulatorowych należy prawidłowo wykonywać czynności związane z ładowaniem pojazdu. Zadaniem operatora wózka widłowego jest również codzienne sprawdzanie przed rozpoczęciem pracy czy pojazd jest sprawny do poruszania się nim.

Pandemia przyczyniła się do rozwoju rynku e-commerce, handel przeniósł się do internetu, co wpłynęło na wzrost zapotrzebowania specjalistów z obszaru transportu wewnętrznego i magazynowania. Operatorzy wózków widłowych stali się poszukiwani, podobnie jak uprawnienia na wózki widłowe stały się obiektem zainteresowania pracowników. Agencje pracy to miejsca, w których zarówno pracodawcy, jak i pracownicy poszukują pracy czy szkoleń. Agencja pracy tymczasowej Atlaswork rekrutuje operatorów wózków widłowych zarówno wśród pracowników z Polski, jak i z innych krajów. Szkolenia na wózki widłowe oraz rekrutacja pracowników ze Wschodu pozwala uzupełnić niedobory kadrowe w branży logistycznej.

Szukasz operatorów widłowych? Skontaktuj się z agencją pracy tymczasowej Atlaswork

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?