Zatrudnienie obcokrajowców na umowę zlecenie

Atlas Work | 01.09.22

W Polsce obowiązuje kilka form zatrudnienia. Dla wielu pracodawców umowa zlecenie czy o dzieło będzie korzystniejsza niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dlatego, decydując się na zatrudnienie obcokrajowców, pojawia się pytanie, jak wygląda możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie.

W obliczu takich dylematów agencja pracy tymczasowej staje się często wybieraną opcją, chociażby ze względu na coraz popularniejszy leasing pracowników.

Czy można zatrudnić pracownika z Ukrainy na umowę zlecenie?

W Kodeksie cywilnym należy poszukiwać przepisów regulujących umowę zlecenie jako formę zatrudnienia. Dotyczy to tak samo pracowników z Polski, jak i cudzoziemców. Zatrudnienie obcokrajowca na umowę zlecenie powinno też wiązać się z zapoznaniem z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku obcokrajowców i obywateli Polski okazuje się, że przepisy są wspólne, jeśli chodzi o zatrudnienie na umowę zlecenie, co oznacza, że pracownicy innych krajów mogą być zatrudniani na taką umowę przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, fundacje czy osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, mające swoją siedzibę w Polsce.

Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?

Status cudzoziemca decyduje o tym, czy umowa zlecenie z obcokrajowcem będzie rozliczana poprzez zryczałtowany podatek, czy będzie od niej odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy. Status rezydenta uprawnia do opodatkowania przychodów na zasadach ogólnych, co oznacza, że odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17%, a po przekroczeniu progu podatkowego wynoszącego 120 tys. zł. zaliczkę w wysokości 32%.

Umowa zlecenie z osobą, która nie jest rezydentem, polega na odprowadzaniu podatku zryczałtowanego w wysokości 20% przychodu. W takim przypadku umowa zlecenie nie uprawnia do odjęcia kosztów uzyskania przychodu. W przypadku umów zlecenie to zleceniobiorca jest zobowiązany do odprowadzania podatków i składek ZUS. Obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych powstaje, jeśli pracownik nie ma statusu studenta lub przekroczył 26 rok życia.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej stanowią rozwiązanie dla firm, które zatrudnienie cudzoziemca na umowę zlecenie i wszelkie przepisy i formalności z tym związane chcą przerzucić na kogoś. W związku z tym pracodawca nie musi zastanawiać się, jakie składki są odprowadzane na umowie zlecenie, zajmować rozliczaniem czasu pracy, sprawami zwolnień czy urlopów, bo wszystko to przechodzi na agencję.

Są one też rozwiązaniem dla pracodawców poszukujących pracowników, oferując kompleksowy proces rekrutacji. W obliczu ostatniego roku zatrudnienie obcokrajowców w Polsce znacznie wzrosło. Umowa zlecenie z Ukraińcem stała się popularną formą zatrudnienia. Tak naprawdę jednak właśnie dzięki agencjom można wybrać najodpowiedniejszy rodzaj zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy, ale też pracownika, którego sytuacja wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?