Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa – czym się różnią?

Atlas Work | 15.04.21

Prędzej czy później właściciel firmy myśli o zwiększeniu zatrudnienia. Zarówno outsourcing, jak i praca tymczasowa to coraz bardziej popularne działania pracodawców. Na czym polegają i czym się różnią?

Zatrudniać każdy może

Zgodnie z ustawą z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zatrudniać może nie tylko przedsiębiorca prowadzący firmę, ale również agencja pracy tymczasowej. Ta ostatnia zatrudnia pracowników w celu kierowania ich do pracy dla pracodawcy, zwanego w tym trójstronnym układzie, pracodawcą – użytkownikiem. Można zawierać wiele umów na krótkie okresy, sam pracodawca ma możliwość zakończenia współpracy z pracownikiem przed ustalonym okresem bez żadnych konsekwencji. Wszelkie obowiązki wobec pracownika podzielone są między agencję i pracodawcę.

Outsourcing pracowniczy – czym jest i co daje?

Działanie polegające na outsourcingu to wydzielenie ze struktury organizacyjnej firmy pewnych funkcji i zlecenie ich realizacji zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu. Podmiot korzystający z usług outsourcingowych nie pozostaje w stosunku prawnym z osobą, która dla niego wykonuje pracę. Taki pracownik podlega cały czas pod pracodawcę w postaci owego podmiotu zewnętrznego, a nie firmę, w której wykonuje pracę.

Obszary najczęściej zlecane firmom zewnętrznym to administracja kadrowa, księgowość, obsługa prawna, obsługa IT, szkolenia, ochrona, usługi sprzątające. Outsourcing pracowniczy w odróżnieniu od pracy tymczasowej nie jest uregulowany prawnie, co głównie sprowadza się do wątpliwości, czyj w gruncie rzeczy jest pracownik, kto powinien odprowadzać za niego składki.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa

Praca tymczasowa opiera się o umowę o pracę, co samo z siebie rozwiewa wiele dylematów. Pracownik podpisuje umowę z agencją pracy tymczasowej, co określa wszelkie sprawy formalne. W przypadku outsourcingu mamy raczej do czynienia z relacją zleceniodawca – zleceniobiorca, a realizacja zadań odbywa się z wykorzystaniem przepisów dotyczących umowy zlecenie. Choć w języku prawniczym umowa w przypadku outsourcingu to tzw. umowa nienazwana. W pracy tymczasowej, tak jak sprawami administracyjnymi zajmuje się agencja pracy, tak nad wykonaniem zadań czuwa pracodawca nadzorujący pracę pracownika tymczasowego, dokładnie jak każdego innego pracownika. W outsourcingu nie ma nadzoru. Zleceniodawca określa swoje oczekiwania dotyczące efektu, ale nie może wejść w rolę kontrolującego czy instruującego.

Kierownikiem pracownika pozostaje firma outsourcingowa. W przypadku outsourcingu nie ma ograniczeń co do rodzaju wykonywanej pracy, ani ograniczeń czasowych. Usługi outsourcingowe mogą być wykonywane długofalowo. Praca tymczasowa narzuca ograniczenie w postaci pracy na rzecz jednego pracodawcy przez maksymalnie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 miesięcy.

Outsourcing wydaje się korzystniejszy dla pracodawcy, bowiem ściąga z niego sporo odpowiedzialności pozostawiając je firmie outsourcingowej. Jednak należy zadbać o takie sformułowanie umowy outsourcingowej, które będzie zgodne z prawem. Zawsze warto skorzystać oferty doświadczonej agencji oferującej tego typu usługi. Atlas Work pomoże pracodawcy zarówno w przypadku pracy tymczasowej, jak i outsourcingu w dopełnieniu wszelkich formalności oferując wsparcie na każdym etapie współpracy.

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?