Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Sprawdź nasze praktyczne porady

Atlas Work | 20.07.20

Kiedy w latach 90. Janusz Zaorski nakręcił film Szczęśliwego Nowego Jorku opowiadający o naszym amerykańskim śnie, nikomu nie przyszłoby do głowy, że Polska może kiedyś stać się celem emigracji. Tymczasem od 2015 r. obserwuje się znaczący wzrost imigrantów z Ukrainy. Dowodem na to jest fakt, iż tego roku wydano 50 tys. zezwoleń na pracę w porównaniu z rokiem 2014, w którym zanotowano ich 26 tys. Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018 wydano ich o 93.1 tys. więcej niż w 2017 r.

Obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce, borykają się jednak z rozmaitymi wątpliwościami typu czy powinni obawiać się deportacji w przypadku przekroczenia długości pobytu określonego w wizie. Z dylematami zmagają się jednak nie tylko Ukraińcy, ale pracodawcy w Polsce również. Dla jednych i drugich dobrą propozycją jest współpraca z Atlas Work.

Oświadczenie na dobry początek

Wedle danych GIS z pierwszego półrocza 2019 roku liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wyniosła 217,3 z czego 162,421 z nich było dla Ukraińców. Zatrudniani są już we wszystkich sektorach i zdecydowanie błędem jest przekonanie, że wykonują jedynie najprostsze prace. Jak zatem zatrudnić pracownika z Ukrainy? Na początek najważniejsze jest uzyskanie uprawnienia do pobytu na terenie Polski, a także uprawnienia do podjęcia pracy. Jeśli obywatel Ukrainy przebywa w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, aby zostać legalnie zatrudnionym, powinien uzyskać zezwolenie na pracę. Zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zwalniają z konieczności uzyskania dokumentów do podjęcia pracy. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę również zwalnia z konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na legalną pracę jest oświadczenie polskiego pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. To pozwala na pracę przez 6 miesięcy w ciągu roku bez ubiegania się o zezwolenie na pracę. W tym celu w Powiatowym Urzędzie Pracy taki pracodawca składa dokumenty na temat firmy, osoby zatrudnianej, rodzaju pracy, wysokości wynagrodzenia. Należy też uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Takie oświadczenie PUP wpisuje do ewidencji oświadczeń. Oryginał oświadczenia otrzymuje pracownik, dzięki czemu może ubiegać się w placówce dyplomatycznej swojego kraju o wizę pozwalającą na legalną pracę. W dniu, w którym pracownik rozpoczyna pracę, pracodawca informuje o tym PUP, podobnie, gdy dana osoba nie przychodzi do pracy, na co pracodawca ma 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy wpisanego w oświadczeniu.

Im dalej, tym wcale nie trudniej

Gdy firma decyduje się zatrudnić pracownika na dłużej to najwcześniej po 3 miesiącach dotychczasowej współpracy, składa się wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę. Pracodawca wobec cudzoziemca ma takie same obowiązki, jak wobec obywatela Polski. Postępowanie zgodne z przepisami prawa pracy, zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzanie składek, czy podatku dochodowego, to kwestie, za które pracodawca odpowiada. Zlekceważenie przez pracodawcę spraw związanych z legalnością pobytu wiąże się z poważnymi konsekwencjami, finansowymi w postaci grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Przez tak długi proces muszą przejść przedsiębiorcy, chcący rekrutować i zatrudniać pracownika na własną rękę. Nic dziwnego, że budzi to tak wiele wątpliwości. Zamiast tak zawiłej drogi można skontaktować się z Atlas Work, a cały proces będzie znacznie krótszy. Dzięki takiej współpracy można uniknąć wielu błędów i nieporozumień, gdyż można liczyć na profesjonalistów oferujących rzetelną wiedzę w obszarze zatrudniania cudzoziemców. Można też ułatwić sobie część działań z obszaru HR, bowiem agencja bierze na siebie proces rekrutacji, selekcji, zatrudniania pracowników o określonych przez nas umiejętnościach. Atlas Work to agencja pracy tymczasowej, która wspiera pracodawcę we wszystkich etapach zatrudniania osób z Ukrainy. Dzięki agencji jako pracodawcy można zminimalizować problemy związane z brakiem lub nadmierną rotacją pracowników. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas związany z załatwianiem formalności niezbędnych przy zatrudnianiu, rozliczaniu czasu pracy, odprowadzaniu składek czy prowadzeniu dokumentacji pracownika.

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?