Jak koronawirus wpłynął na zmianę zasad wjazdu do Polski pracowników z Ukrainy?

Atlas Work | 18.09.20

Koronawirus mimo początkowych nadziei, okazał się bezlitosny. Nie sposób wyliczyć branż, które zostały przez niego dotknięte i określić ile czasu zajmie nim się pozbierają. Dotyczy to także rynku pracy tymczasowej, który już od lat bazuje głównie na pracownikach z zagranicy.

Ze względu na zmiany organizacji pracy w firmach, zapotrzebowanie na nowych pracowników na jakiś czas ustało, ale to tylko jedna część problemu. Druga dotyczy zamknięcia granic, co wiązało się z niemożnością wjazdu do naszego kraju. Obecnie od 6 lipca poza przejściem granicznym w Korczowej, Hrebennem, Dorohusku i w Medyce uruchomiono również przejście polsko-ukraińskie w Budomierzu. To dobry znak, jednak nie oznacza jeszcze powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii.

Jak wygląda przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej?

W połowie czerwca zniesiono kontrolę graniczne, sanitarne oraz obowiązek kwarantanny na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Wciąż jednak obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu oraz kwarantanna na granicach zewnętrznych. Kto zatem może wjechać obecnie do Polski? Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na rządowej stronie:

www.gov.pl/web/ukraina/komunikat-dot-osob-uprawnionych-do-wjazdu-na-terytorium-polski-oraz-osob-zwolnionych-z-obowiazku-odbycia-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy

Z zawartych tam informacji postaramy się wyłuskać te, które dla większości pracowników z Ukrainy mogą wydawać się najważniejsze. Otóż do Polski obecnie mogą wjechać:

 • Cudzoziemcy pozostający małżonkami, dziećmi lub podopiecznymi obywateli RP
 • Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
 • Szefowie misji dyplomatycznych i członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin
 • Cudzoziemcy z prawem stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP
 • Cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, którzy:
  • wykonują pracę na terytorium RP lub
  • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy
 • Uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce
 • Naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce.

Z kwarantanną czy bez?

Od 3 lipca poszerzeniu uległa lista wyjątków od obostrzeń, co oznacza, że coraz szersza kategoria osób może wjechać do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny. Jakie grupy ludzi są z niej aktualnie zwolnione?

Zwolnienie z kwarantanny dotyczy również pasażerów lotów międzynarodowych z lotnisk położonych na terenie Ukrainy.

 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci
 • Studenci i uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, doktoranci, kształcący się w RP
 • Naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w RP
 • Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
 • Załogi statków powietrznych i morskich
 • Załogi pociągów i inni niezbędni pracownicy w międzynarodowym transporcie kolejowym
 • Kierowcy międzynarodowego transportu rzeczy czy osób
 • Osoby, które w Polsce lub państwie sąsiadującym wykonują prace związane z inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych, sektorze naftowym czy w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Jak wiemy, w naszym kraju następuje powolny wzrost zakażeń koronawirusem. Podobnie dzieje się na Ukrainie, gdzie zaledwie kilka dni temu zanotowano rekord zakażeń, bo aż 2134 przypadków oraz 40 zgonów. Sytuacja jest dynamiczna i warto na bieżąco śledzić informacje na rządowej stronie, zarówno dotyczące naszego kraju, jak i Ukrainy:

www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina

www.gov.pl/

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?